پنل سفارش لایک اینستاگرام

سوالات متداول

ویژگی لایک واقعی و فعال جیست؟

  1. سرعت ارسال مناسب
  2. بدون ریزش
  3. لایک های تماما ایرانی و واقعی

ویژگی لایک ایرانی و با کیفیت جیست؟

  1. سرعت ارسال مناسب
  2. بدون ریزش
  3. مخلوطی از لایک های واقعی و فیک

ویژگی لایک ارزان جیست؟

  1. سرعت ارسال مناسب
  2. شاید ریزش داشته باشد.
  3. لایک های تماما فیک و غیر واقعی

سرعت ارسال سرویس ها چقدر است؟

تمامی سفارشات بین ۱۵ دقیقه الی ۲۴ ساعت ارسال خواهند شد.

فهرست